26. oktober 2020

Covid-19 restriktioner i Børnegården Durup gældende fra tirsdag den 27. oktober 2020 og resten af 2020.

 

Kære forældre

Nu skal vi alle tage os mere sammen, så vi får aflivet Corona-uhyret. I samråd med Skole- og Dagtilbudsafdelingen i Skive Kommunes gælder følgende restriktioner.

Aflevering og hentning ved lågen. Personalet vil hente og bringe børnene ved lågen. Vi står ikke klar ved lågen hele tiden, så I må forvente lidt ventetid, før vi kommer, så husk evt. paraplyen. I er velkommen til at ringe på mobil 99156130, hvis vi ikke har opdaget jer. I vil opleve, at forældre til nye børn og enkelte andre, efter aftale med personalet, afviger fra gældende regler.

De planlagte forældresamtaler i november aflyses.

Stafetlogsmøder holdes som planlagt. Dog vil personalet fra PPR deltage via TEAMs (videomøder).

Julehyggedagen lørdag den 28. november aflyses desværre også.

Svømning for Basser og Krummer er aflyst resten af året.

Det er ikke endeligt afklaret, om vi skal i Skive og Omegns børneteater den 2. december i Roslev og heller ikke om vi skal i Durup Kirke før jul.

Med venlig hilsen

Mette Kardyb

________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

1. juli 2020

Kære forældre

Jeg kan forstå, der er lidt tvivl om hvor langt Børnegården er i forhold til åbningen efter coronanedlukningen.

Jeg vil lige kort liste nuværende restriktionerne og lempelserne op.

Restriktioner:

 • Børnene er fortsat opdelt i tre grupper på inde-arealerne, med egen indgang.
 • Der er fortsat INGEN tilbud om fælles morgenmad.
 • Børnene kan IKKE få maden opvarmet.
 • Det er fortsat IKKE tilladt selv at medbringe legesager.
 • Børnene skal vaske hænder ved ankomst.
 • Alle voksne SKAL fortsat spritte hænder ved lågen. 

Lempelser:

 • Legepladsen er ikke opdelt mere.
 • Tidlig morgen og sen eftermiddag er de få Krummer og Basser, der er her, sammen.
 • Forældrene til Tulle- og Krummebørnene er velkommen i garderoben én ad gangen.
 • Der er rengøring af ALT indelegetøj én gang dagligt (før var det to gange).
 • Der er rengøring og afspritning én gang dagligt (rengøringen midt på dagen stoppede 26. juni).

Børnegården har ingen restriktioner i forhold til legeaftaler, det er en privat sag😊.

Børnegården er lukket i ugerne 29, 30 og 31, hvor Roslev Børnehave har fællespasning. Når vi alle vender tilbage til Børnegården efter ferien, så håber jeg på yderligere lempelser. I vil høre nærmere i løbet af uge 32, hvis der er lempelser.

Efter sommerferien består grupperne af følgende:

Tullegruppen er de børn der er født i 2017. De tilhørende voksne er Pernille, Solveig og Dennis. De har hjemmegruppe i stuen.

Basserne er børnene født i 2016, hvor Inge og Heidi er de voksne. De flytter i løbet af uge 32 i værkstedet, hvor der også er garderober til børnene. De begynder til svømning efter ferien.

Krummerne er børnene født i 2015, med Bettina og Allan som de voksne. De flytter på loftet.

Grupperne giver jer yderligere informationer efter ferien.

På vegne af hele personalegruppen, vil jeg ønske jer alle en god og varm sommer-

Mette Kardyb

 

Lørdag den 11. april 2020

Kære forældre

Der er i dag sendt mail ud til jer alle angående genåbningen af Børnegården Durup. Der er mange brikker, der skal falde på plads for at det hele skal lykkedes. Jeg beklager den lange ventetid. Er der mod forventning nogen af jer, der ikke har modtaget en mail, er I velkommen til at maile til mig. meka@skivekommune.dk

________________________________________________________________________________

Fredag den 10. april 2020

Genåbning af Børnegården

Kære forældre. Vi arbejder på, at få alt kørt i stilling, så Børnegården kan åbne fra onsdag den 15. april. I vil få mere information fredag eller lørdag.

Med venlig hilsen Mette Kardyb

________________________________________________________________________________________________

Onsdag den 1. april

Kære forældre

Sommerferien 2020

Jeg håber, I alle har det godt og holder jer raske. Vi glæder os alle til at komme ind i hverdagen igen i Børnegården.

På trods af denne svære coronavirustid er planlægningen af sommerferien nødvendigt. I ugerne 29, 30 og 31 samkører Roslev Børnehave, Oddense Børneunivers og Børnegården Durup. Derved er det personale fra de tre institutioner, der sammen tager sig af børnene. I år er det Roslev Børnehave, der er åben. Bemærk at der IKKE er kendt personale i hele åbningstiden. Selvfølgelig gør vi alt for at alle trives i feriepasningen. Hvis I har brug for pasning i ugerne 29, 30 og 31 (fra den 13. til 31. juli) skal I henvende jer til Mette Kardyb på telefon eller sms 20 92 28 90 eller via mail meka@skivekommune.dk. senest den 6. april 2020.

Venlig hilsen Mette Kardyb

_____________________________________________________________________________________________________

Tirsdag den 31. marts

Alle forældre med behov for nødpasning har muligheden – kun få bruger den

 

De fleste forældre gør, hvad de kan for at holde deres børn hjemme for tiden. Siden corona-krisen brød ud og lukkede Danmark ned, er der ikke mange familier i Skive, der har haft brug for at sende deres børn i nødpasning. Og ingen har haft brug for det uden for normal åbningstid i dagtilbuddene. Det kunne have været tilfældet, hvis en eller flere forældre havde haft brug for at komme på arbejde i aften- eller nattetimerne.

- Men vi vil stadig gerne slå fast, at alle forældre, der ifølge Børne- og Undervisningsministeriet er defineret som værende dem, der har behovet, har muligheden for at få deres børn passet, siger Jan Lund-Andersen, der er direktør i Kultur- og Familieforvaltningen i Skive Kommune og talsmand for kommunens krisestab.

Det gælder 0-9-årige børn, hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige eller hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne, samt børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde, hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud.

Også i påsken

- Det samme tilbud gælder naturligvis også i forbindelse med helligdagene i påsken. Og vi følger den praksis, vi hidtil har gjort, nemlig at børnene i givet fald bliver passet der, hvor de er vant til at komme. Det vil også gælde i påsken. Vi kan dog ikke love, at det kommer til at gælde for alle. For hvis der kun er ét barn, der er meldt ind til nødpasning på tre forskellige steder, vil vi af hensyn til ressourcerne være nødt til at samle tilbuddet, siger Jan Lund-Andersen.

Han opfordrer desuden alle forældre, der måtte have brug for nødpasning til deres børn i påsken, til hurtigst muligt at give besked til det sted, hvor børnene normalt bliver passet.

Tilbagemeldingerne fra de forældre, der indtil videre har benyttet sig af nødpasning, været gode. Og selv om antallet af børn, der er blevet passet på den måde, er steget fra 1% i sidste uge til 2% i denne uge, svarer det fint til de forventninger, der har været i forvaltningen.

- I første omgang blev Danmark lukket ned i to uger. Det tror jeg, mange indstillede sig på med det samme. Men det kan være svært at blive ved med at holde det hele kørende hjemmefra, hvis man har et arbejde, som man ikke er hjemsendt fra eller skal varetage en kritisk funktion. Derfor havde vi også forventet en stigning i antallet af børn i nødpasningen.

Løst en stor opgave

Han roser også medarbejderne på skole- og dagtilbudsområdet for at yde en stor indsats i forhold til at få det hele til at fungere bedst muligt hele vejen rundt.

- Det er utroligt at se, hvordan de i løbet af meget kort tid har løst en virkelig stor opgave. De har hele tiden haft fokus på børnene og løbet ekstra stærkt for at hjælpe med at skabe en så god hverdag for dem i denne mærkelige tid, hvor meget lidt foregår på den måde, vi er vant til. Det har vi også takket dem for, selv om der jo ikke er nogen, der kan vide, hvor længe endnu vi skal blive ved på denne måde.

- Det afhænger af rigtig mange faktorer, som ingen kender endnu. Vi kan jo ikke vide, hvordan antallet af smittetilfælde udvikler sig, og hvornår skoler og dagtilbud igen åbner. Men vi har en plan for, hvordan vi kan bruge vores personaleressourcer bedst muligt, hvis behovene skulle opstå. Der er vi slet ikke endnu. Men vi er forberedte, hvis det skulle ske, siger Jan Lund-Andersen.

 

På Skive.dk kan du følge Skive Kommunes seneste udmeldinger.
Læs udmeldingen angående nødpasning i daginstitutioner og skoler her under.

________________________________________________________________________________________________________________

 

Mandag den 16. marts

Kære forældre

I skal vide, at Line, der er Durupområdets skole- og dagtilbudssocialrådgiver, fortsat kan kontaktes for telefonisk råd og vejledning, mens der er lukket ned alle steder. Line har dog ikke personlige træffetider eller borgerkontakt.

Med venlig hilsen Mette Kardyb

___________________________________________________________________________________________

Lørdag den 14. marts

Hermed den seneste udmelding angående nødpasning i Børnegården Durup

Grundet coronavirus er Børnegården lukket fra mandag den 16. marts og 14 dage frem.

NØDPASNINGEN:

Børn hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.

Børn hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.

Børn der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde hvor forholdene i barnets hjem begrunder et nødpasningstilbud.

Nødberedskab
Har du brug for at kontakte Børnegården Durup, er du velkommen til at sende en mail meka@skivekommune.dk eller ringe/SMS'e til mig på mobil 20 92 28 90.

Venlig hilsen Mette Kardyb

__________________________________________________________________________________

Torsdag den  12 marts

Fra på mandag den 16. marts 2020 holder Børnegården lukket 14 dage frem, dog passer vi børn af forældre, der har kritiske funktioner i det offentlige (f.eks. sundhed, ældre og social). Hvis der er brug for nødpasning, skal du kontakte Mette senest fredag den 13. marts kl. 9:00.

____________________________________________________________________________________________

Torsdag den 12. marts

Nødberedskab
Har du brug for at kontakte Børnegården Durup, er du velkommen til at sende en mail meka@skivekommune.dk eller ringe/SMS'e til mig på mobil 20 92 28 90.
Venlig hilsen Mette Kardyb

_________________________________________________________________________________

 

Publiceret 26-10-2020