Dagsorden til JULE-bestyrelsesmødet i Børnegården den 13. december 2017 kl. 17:00

 

Martin Dalgaard, Staffan Sørensen, Helle Toft, Mette Bilstrup, Carina Metner, Dennis Odgaard,

Inge Strøm og Mette Kardyb

 

Børnegårdens økonomi:

 

 

 

 

Budgettet ser fornuftigt ud i år Men børnetallet er kraftigt faldende og det er er der opmærksomhed på.

Børnetal de kommende år:

 

 

 

Kraftigt faldende.   56,5 i år 2017 og i 2018 44,6 Vi opfordrer til at folk får meldt deres børn ind så tidligt som muligt.

 

Projekt legeplads:

 

 

 

Projektet er skudt i gang. Sparekassefonden har bevilget os 100000 til projektet.

Evaluering af

-       Forældremødet

-       Julehyggedagen

 

 

Forældremødet: Gode oplevelser og godt feedback fra forældre og fra personalet.

Julehyggedag var en virkelig positiv dag og folk hyggede sig.

God opbakning til begge dage.

 

 

Virksomhedsplan 2017

-       indsatsområder

 

 

Der bliver udarbejdet en virksomhedsplan som tager udgangspunkt i de seks læreplanstemaer. Her i huset tages der udgangspunkt i sproget.

Børneaktiviteter den kommende tid:

-       Jul i børnegården

-       Førstehjælp

 

 

Nisser, juleoptræden og julehygge. Julefrokosten gik bare rigtig godt. D. 20 december er der fakkeloptog op til plejehjemmet og så skal de op i kirken.

I januar skal krummerne på førstehjælpskursus.

Info fra personalet

 

- Samarbejde med Durup Skole

- Studerende i huset

- praktik

 

Der afholdes møder med skolen.

Johnny er her frem til slut januar. Secilie er her frem til slut maj.

 

Der vil i marts komme et par af de gamle studerende tilbage til børnegården for at skrive opgaver.

Kristina er i praktik her i en måned.

 

 

 

Skoleudsættelse. Det er forældrene der må ansøge om skoleudsættelse.

 

Vi opfordrer forældrene til at slukke biler på parkeringspladsen. Og ikke mindst køre roligt til og fra Børnegården. Der færdes mange børn omkring børnehaven.

 

 

Næste bestyrelsesmøde:

 

5. marts 2018 kl.17

 

 

Dagsorden til Bestyrelsesmødet i Børnegården den 20. september 2017 kl. 17:00

 

Martin Dalgaard, Staffan Sørensen, Helle Toft, Mette Bilstrup, Carina Metner, Dennis Odgaard,

Inge Strøm og Mette Kardyb

 

Økonomi:

 

Gennemgået det balancerer i budgettet

Projekt legeplads:

(Vi skal overveje gode argumenter til ansøgningen om fondsmidler fra Durup Sparekassefond)

 

Tidshorisont: 15 November er ansøgningsfristen til at søge ved Sparekassefonden.

Forældrearrangementer den kommende tid

Forældremøde 5. oktober

Forældresamtaler

Julehyggedag den 2 December.

 

Vi opfordrer alle til at deltage til forældremødet d. 5 Oktober for det bliver en super spændende aften. Det er en præsentation af nogle helt nye tiltag. Det er om børnegådens hverdag og helt nede på jorden arrangement.

 

Forældresamtaler i løbet af November. Forældre bliver indkaldt

 

Julehygge 2 december

Børneaktiviteter den kommende tid:

- Rent Liv

- ATIB

- Hele oktober Sund Måned

- Fælles uge Krummerne og 0. klasse

- Halloween i Durup

- Jul i Durup Kirken

 

 

Rent liv er blevet afholdt 20 September. Fantastiske oplevelser og gode historier. Temaet var mad.

 

ATIB er aktiviteter i børnehøjde. Lærende lege i motorikken. Kommer til at foregå Torsdag d. 21 September.

 

Sund måned hele Oktober: Fokus på madpakker og motion og vi håber på at få forældrene til at støtte op om det.

 

26 Oktober motorikdag. Det foregår med dagplejen i hallen og som tradition er skal der spises boller i karry.

 

26 Oktober Haloween i Durup med fakkeloptog som sidste år.

 

20 December sammen med skolen optog og kirkebesøg.

 

 

 

Personalesituation

 

Lone kommer desværre ikke tilbage, da hun er sygemeldt på ubestemt tid. Der vil blive søgt en ny pædagog.

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde i Børnegården Durup den 3. juli 2017 kl. 17:00

 

Børnegårdens Bestyrelse:

Martin Dalgaard, Steffan Søgaard, Helle Toft, Mette Bilstrup, Carina Metner,

Inge Strøm, Dennis Odgaard og Mette Kardyb

 

Dagsorden:

Referat:

1

Gennemgang af

Børnegårdens Forretningsorden og Styrelsesvedtægter

 

Forretningsorden er godkendt.

2

Børnegårdens økonomi 2. kvartal 2017

 

Økonomien for 2 kvartal 2017 er gennemgået.

 

3

Durup Skoles høringssvar ang. fremtidige besparelser på

Skole – og Dagtilbudsområdet fra 2020

 

Det er et flot hørings svar som Durup skole har udarbejdet til børne og familie udvalget i Skive kommune.

4

Evaluering af Farvelfesten

 

Dygtige børn som var stolte og glade.

Vi ændrer start tidspunktet med forestillingen til kl. 16.30

Vi opfordrer forældrene til at deltage i generalforsamlingen.

Vi gennemgik proceduren ved selve valget af bestyrelsen.

5

Årsplan 2017-2018

  • Forældremøder
  • Børnearrangementer
  • Fællesarrangementer

 

Husk at se beskeder på Daycare og få svaret hvis det er krævet.

Ugeplanen som hænger over skærmen tages et billede af og bliver sat på daycare.

Vær opmærksom på ændringer på ugeplanen. Spørg som ny forælder hvis I er i tvivl om hvordan I får overblik over aktiviteter.

Vi snakkede om forældre/fælles møder hvilket indhold denne aften skal have.

Husk arbejdsaften d. 24 August

 

6

Renovering af Børnegårdens legeplads                                                                     

Ideer til hvordan en ny legeplads kunne se ud i hele børnegården vil vi gerne have. Evt. billeder så det bliver visuelt. Vi starter efter sommerferien med dette projekt.

7

Nyt fra personalegruppen

                                                                

Rasmus er stoppet nu.

Personalet hjælper hinanden på kryds og tværs med grupperne.

8

Sundhed i Durup – Et projekt for hele byen

 

Sundhedsevent 13 August i Durup

9

Eventuelt

 

Drøftet bekymringer omkring bortførelse af børn. Sagen i Århus. Bekymringer omkring hegnet ud til vejen, om det er højt nok. Personale er OBS. Bevist om ikke at skræmme børnene.

 

10

Næste møde

D. 20 September. Kl. 17

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde i Børnegården Durup den 6. maj 2017 kl. 17:00

 

 

 

1

Børnegårdens økonomi 1. kvartal 2017

 

 

 

Økonomien ser fornuftig ud og stabilt børnetal.

 

2

Nyt fra personalegruppe

Kurser

                                                                  Studerende

                                                                  Personalesituation

 

 

-Pernille, vores pædagogstuderende slutter pr. 31.05, hvorefter en ”ny” Pernille kommer i huset, også pædagogstuderende. Rasmus er i en tidsbegrænset stilling, og stopper den 30.06.

- Hele personalegruppen har været på 1. hjælps kursus. Så har Inge, Dennis, Heidi, Bettina og Lone været på Læringsuge, som hovedsageligt bestod af læringsudveksling med andre institutioner.

 

3

Referat af drøftelserne vedrørende

Ledelsesstrukturen i område 4

(Glyngøre, Oddense, Roslev og Durup)

 

 

Børnegården og Durup Skole indgår i netværksledelse sammen, som der blev lagt op til, og vi fik igennem.

 

4

Sundhed i Durup – Et nyt projekt for hele byen

 

 

Projektet skydes i gang med et stort fælles arrangement efter sommerferien.

 

5

De inkluderende børne- og forældrefællesskaber

 

 

Vi planlægger et fælles arrangement omkring emnet senere på året.

 

6

Renovering af Børnegårdens legeplads                                                                   

 

Er stadig i opstartsfasen.

7

Frokostordning

Følg linket og se mulighederne I Skive Kommune

https://www.skive.dk/borger/boern-unge-og-familier/boernepasning/frokost-og-madordning/

 

Vi har undersøgt sagen, og bestyrelsen har ret til at beslutte, hvorvidt der skal være en frokostordning eller ej. Det er vedtaget, at vi ikke ønsker frokostordning. Dels pga. prisen (450 kr/mdr) men også da det er personalets opfattelse, at alle børn generelt har en god madpakke med hjemmefra. Se linket for yderligere information.  

 

8

Næste bestyrelsesmøde

 

 

Til Farvelfesten den 8. juni kl. 17.00 vil der efter forestillingen være valg til bestyrelse. Festen fortsætter derefter med mad og hygge. Invitation kommer snart.

9

Eventuelt

 

 

 

Bestyrelsesmøde i Børnegården Durup den 6. februar 2017

 

 

Dagsorden

Referat

1

Besigtigelse af det kommende depotrum.

Bestyrelsen har set depotrummet, og synes resultatet er flot. Personalet glæder sig til at tage det i brug.

2

Evaluering af:

Forældremødet oktober 2016 og forslag til                          emne til næste forældremøde.

   Julehyggedagen i november 2016.

 

Vi havde et rigtigt godt forældremøde omkring børns seksualitet i oktober. Vi har drøftet mulige emner til næste forældremøde, det bliver meldt ud senere.

Julehyggedagen i 2017 bliver den 2. december. Sæt kryds i kalenderen allerede nu.

3

Årsplan 2017-sommer 2018

 

 

Årsplan er gennemgået med rettelser. Skolen får en kopi, så vi forsøger IKKE at ramme sammen med skolearrangementer. Den vil være at finde online under daycare i nær fremtid.

4

Referater fra aktuelle møder: Ledelsesstrukturmødet i lokalområde 4 Martin, Inge og Mette deltog.

 

Gennemgået.

5

Samarbejdet med Durup Skole.

 

 

Vi ønsker om mere samarbejde i fremtiden. Det kunne f.eks. være flere fælles arrangementer men også mulighed for andet samarbejde.

6

Økonomi.

 

Gennemgået.

7

 

 

Betina Sørensen er fra i morgen den 7.2. ny tilkaldevikar i Børnegården. Ud over Betina har vi fortsat Solveig. Rasmus er i huset til sommer.

8

Hvordan gives de bedste og mest præcise informationer og opslag til forældrene?

 

Vi holder fast i ugeplanen, som den altid har været. Information vil fremover stadig komme på mail (HUSK at opdatere mailadresse/telefonnummer i daycare’s stamdata).

9

Madordning (forespørgsel fra forældremødet).

 

 

Punktet kommer med på næste bestyrelsesmøde, de det er ret omfattende og kræver yderligere indhentning af informationer omkring gangen i det.

10

Trafikchikaner på Præstelund. Trafiktælling

 

 

Der vil fra Kommunens side blive lavet trafiktælling for at vurdere, om der evt. skal laves chikane på vejen. Der bliver kørt ALT for stærkt på vores lille ”villavej” til børnehaven.

11

   Rusmiddelpolitikken i Børnegården   Durup

 

 

Vi har gennemgået retningslinjerne i børnehavens rusmiddelpolitik. Har du spørgsmål eller er du som forældre i tvivl, så bedes du rette henvendelse til personalet. Personalet er forpligtet til at reagere.

12

 

 

Vi opfordrer til et STORT god morgen – på din vej!

 

Vi oplever desværre, at lånetøj IKKE altid bliver afleveret tilbage. Det medfører ind imellem, at der ikke er lånetøj til rådighed. Husk ekstra tøj i tasken!

 

 

Bestyrelsesmøde

Onsdag den 22. juni 2016 kl. 17:00

 

Dagsorden

 

Referat

 

Høring vedrørende ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet.

 

Hvor er vi på nuværende tidspunkt.

 

Forberede møde med Lotte Junker tirsdag den 9. august kl.17.00

 

 

Vi har gennemgået høringssvaret og ser frem til mødet med Lotte Junker efter sommerferien. Vi har forberedt nogle stærke argumenter for at bibeholde Børnegården i den ånd og form, som den drives i nu. Vi vil gerne, at den fortsætter under dagtilbudsloven.

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrive tavshedserklæring.

 

Er underskrevet

 

 

Gennemgang af styrelsesvedtægt, aftale om økonomiskdecentralisering, forretningsorden for Børnegården Durup.

 

Gennemgået.

Personalet skal huske, at virksomhedsplanen skal ind på Børnegårdens hjemmeside.

 

 

 

Personalesituationen

 

 

Vi har ikke modtaget pædagogstuderende i perioden 1/6 – 30/11.

Dennis er nu uddannet som pædagog. Stort tillykke!

Bettina holder orlov i 3 mdr. fra den 1. oktober. Ejners sidste dag er den 9/9.

Vi forventer at ledelsessituationen bliver afklaret med udgangen af august måned.

 

 

 

Eventuelt

 

Vi vil gerne opfordre alle forældre til at hilse på hinanden her i Børnegården, da vi mener det har en positiv indvirkning på børnenes opfattelse af hvordan man møder hinanden og respekterer hinanden J

 

 

 

Næste møde.

 

 

 

Tirsdag den 9. august kl. 17.00

 

 

Bestyrelsesmøde

Onsdag den 18. maj 2016 kl. 17:00

 

Dagsorden

 

Referat

 

Høring vedrørende ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet.

 

Hvor er vi på nuværende tidspunkt.

 

 

 

Vi har lavet et høringssvar sammen med Durup Skole, som er blevet indsendt og bliver behandlet i Børne- og Familieudvalget efter den 30.06.16.

Lige nu afventer vi.

 

Orientering vedrørende personale.

 

 

 

Lone er lige så stille i gang igen.

Karin har opsagt sit job pr. 30.06.16

Line, Tatiana og Charlotte stopper i maj mdr.

I juni mdr. er Dennis færdiguddannet pædagog.

Maria Primdahl, starter sin 2. praktik pr. 01.06.16 og skal være i Børnegården til 30.11.16.

 

 

5 års sprogvurdering

 

 

Alle 5-årige i Skive Kommune skal sprogvurderes, det bliver ved med at være Inge og Lone, der står for det.

 

 

Økonomi

 

 

 

Økonomien ser fornuftig ud.

 

Farvelfest torsdag den 9. juni.

 

 

Vi glæder os alle til farvelfesten og indbydelser er sendt ud.

Vi håber at se ALLE børn og deres forældre og søskende.

Den nuværende bestyrelse opfordrer alle forældre til at deltage i valgmødet og dermed have indflydelse på, hvem der bliver valgt til bestyrelsen.

 

Så deltag, selvom du ikke selv ønsker at blive valgt.

 

 

Eventuelt

 

 

Som udgangspunkt er det besluttet i Skive Kommune, at man ikke må ryge på Børnegårdens matrikel, det indbefatter også parkeringspladsen.

 

Desuden opfordrer bestyrelsen til at HUSKE at slukke for bilen, når du holder på parkeringspladsen.

 

HUSK DU ER ROLLEMODEL FOR DIT BARN!!

 

 

 

Næste møde.

 

 

 

Ikke fastlagt endnu.

 

 

 

Bestyrelsesmøde

Torsdag den 3. marts 2016 kl. 17:00

 

Dagsorden

 

Referat

 

Høring vedrørende ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet. Svar skal sendes inden den 29. marts

 

Børne- og Familieudvalgets beslutning er medsendt.

 

Se udvalgets præcisering hvor det fremgår at lokalområde 4: Børnegården Durup og Roslev Børnehave skal indgå i drøftelser med folkeskolerne om fælles bæredygtige lokale løsninger.

 

 

Sammen med skoleleder Inga Emborg udformes et høringssvar, der indsendes den 29. marts.

 

Orientering vedrørende personale.

Børnegrupper pr. 15. marts.

 

Lone er lige så stille startet op igen den 1. marts, og så har vi flere studerende i løbet af foråret. Ejner går på pension den 30.09.16.

Børnegrupper: 22 basser starter i værkstedet.

16 drager

11 trolde

14 krummer

 

 

Sandwich

 

Mmmmmmm

 

Bedsteforældredag torsdag den 21. april.

 

 

Helt som det plejer med 2 timers hygge fra 13 – 15 med bedsteforældrene.

 

Info skærm på Børnegården så forældre kan se hvad der er af arrangementer i lokalområdet.

.

Samme princip som andre steder i byen, så man kan se, hvad der sker lokalt og forsøge at undgå flere arrangementer samme aften.

 

 

 

Personalet skal deltage på Fri For Mobberi kursus sammen med skolen og børnehaven Valhalla.

I sommerferien er der fælles pasning i uge 29 og 30 for Oddense, Roslev og Durup i Oddense Børnehave.

Børnegården har valgt at prioritere at købe økologisk af de produkter, der går mest af, som rugbrød, mel, havregryn og mælk.

 

 

Næste møde.

 

 

Onsdag den 18. maj kl. 17.00.

 

Bestyrelsesmøde

Torsdag den 26. november 2015 kl. 17:00

 

Dagsorden

 

 

Økonomi/børnetal

 

Økonomien ser fornuftig ud og børnetallet er nogenlunde det samme.

Orientering:

Sprogvurdering af 5 årige

PS modellen

Naturprojekt.

Emneuge affald Krummerne og 0.klasse.

December i Børnegården

 

Vi laver løbende sprogvurdering af de 5-årige, der vurderes at have brug for det.

Plus Skive Modellen er et nyt redskab i Skive Kommune, hvor man vil sætte hurtig og massivt ind med hjælp i de familier, der har brug for det. Durup området vil først komme med i ordningen senere.

Naturprojektet er på standby indtil forår, fordi vi nu koncentrerer os om den hyggelige juletid. Mette fortæller, det har været en rigtig god emneuge med Krummerne, hvor de også har været på udflugt til Kåstrup.

December er = hygge i Børnegården. Den 27.nov. tager vi til Brokholm og sædvanen tro har vi julehygge dagen før 1. søndag i advent, i år den 28. nov. Den 11. dec. tager vi i teater i Glyngøre.

Den 15. dec. har vi julefrokost, den 16. kommer Skraldebang og så afslutter vi med fakkeloptog, sammen med skolen, den 18. dec.

Der vil desuden næsten hver dag i december være juleteater på scenen, efter frokost.

 

Evaluering af forældremødet i Børnegården og i Roslev

 

Vi havde et hyggeligt forældremøde i Børnegården med nogle gode diskussioner ved bordene. Foredraget i Roslev med Rune Strøm var rigtig rigtig godt.

4

Foreløbig årsplan for 2016

Farvelfest, arbejdsaften, julehygge

 

Bedsteforældredag torsdag den 21. april, (dagen før Bededag).

Farvelfest torsdag den 9. juni, (den 2. torsdag i juni). Arbejdsaften torsdag den 8. september (den 2. torsdag i september).

Julehygge den 26. november (dagen før 1. søndag i advent)

 

Orientering vedr. personale

 

Tatiana og Charlotte er pædagogstuderende fra VIA og starter 1. dec. og er her frem til 31. maj. Simone er PAU elev (pædagogisk assistent elev) og er her frem til den 1. maj. Både Ejner og Lone er stadig sygemeldt.

Forberedelse til fremlæggelse af høringssvar ang. ledelsesstrukturen

Fælles Bestyrelsesmøde med Roslev Børnehave 6. januar kl. 17:00 i Roslev.

 

 

Vi skal til møde i Roslev den 6. januar og efterfølgende til møde i Salling Hallerne den 14. januar.

Evaluering af Årsmødet

 

Vi venter på tilbagemelding fra Forvaltningen.

Eventuelt

 

 

Næste møde.

 

 

Publiceret 14-12-2017