Bestyrelsesmøde Børnegården Durup

Dato: 6. september 2021

Mødedeltagere:
Christie Vang, Maria Klausen, Jacob Aggerholm Svenningsen, Vinka Dyhrberg, Camilla Høgedal, Inge Strøm, Allan Klein og Mette Kardyb

Referent: Camilla Høgedal

 

Dagsorden:

Referat:

1

Økonomi

 

Vi har drøftet økonomien, det ser fint ud. 

2

Nyansættelse af pædagog 
Og andre i huset

Anja Bastrup Pedersen er blevet ansat pr. 1 oktober til 32 timer i ugen.
Helle Nielsen er i arbejdsprøvning, hvor hun primært er i køkkenet.
Vi har en ergoterapeut studerende som hedder Celeste.

3

Evaluering af arbejdsaften. - Fremmøde, opgaver og bespisning 

Fint fremmøde til arbejdsaften.
God ide med pizza.
Vi forsøger med to arbejdsdage til næste år, den næste er den 28. april.

4

Kommende aktiviteter og arrangementer i Børnegården. Personaleweekend 1.-2. oktober, Forældremøde 7. oktober, Halloween 27. oktober, forældresamtaler i november, julehyggedag 27. november og børnearrangementer: Teater, Royal Run. Tandsundhedsprojekt.

Fredag den. 1 oktober tager personalet til pædagogiske dage, forældre bliver spurgt om de har mulighed for at hente tidligere.

Torsdag den. 7 oktober er der fælles forældre møde klokken 19-21.

Halloween den. 27 oktober, ruten er blevet lavet om.
Mødested er stadig ved multibanen.

Tilmelding til forældre samtaler kommer over Aula.

Julehyggedag den. 27 november klokken 10-12.

Børnearrangementer, opfordring til de små også kan komme afsted.

Hele børnegården tager til Royal Run.

Børnehaven for besøg i forbindelse med tandsundhedsprojekt.

5

AULA Børnegården som pilotprojekt - komme-gåmodul, infomationer og kalender.

Kalenderen implanteres i løbet af efteråret.

6

Kommende kvalitetsrapport, som afleveres 1. oktober 2021 til indlevering 15. oktober

 

Vi gennemgik skabelonen og arbejder videre på den i september måned.

7

Næste Bestyrelsesmøde

 

Mandag den 17. januar 2022.

8

Eventuelt

 

Mette KB er de næste 6 uger under uddannelse som praktikvejleder, hvilket betyder hun ikke vil være i huset hver dag.

 

Heidi og Allan har deltaget i kursus omkring ”matematisk opmærksomhed”.

 

Inge og Pernille skal deltage i kursus i ”naturens tegn”.

 

Pernille og Anja deltager i PLC kursus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Bestyrelsesmøde 24. juni 2021

Dagsorden:

Referat:

1

Økonomi

Mette har gennem gået økonomien

2

Fællesfoto – underskrift af tavshedserklæring - Camilla

 

3

Arbejdsaften

Arbejdsaften torsdag d. 26/8
(Anlægning af terrasse i gårdsplads)

4

Etablering af terrasse på gårdspladsen

 

5

Forslag til udvidelse af P. plads.

Vi har valgt at udvide parkeringspladsen ved græsarealet

6

Udfordringer med manglende plads i garderober.

Vi arbejder videre på at få hylde og knager i rummene. Skillevægge til rummene, så tasker ikke falder ned.  

7

Udmelding om gruppeopdelingen efter ferien.

Allan + 1 pædagog Tuller (Solveig er der indtil en ny er ansat).

Pernille og Mette KB Basser.

Inge og Heidi tager Krummer.

Solveig er en hjælp i alle grupper.

 

8

Ansættelse af pædagog.

Der kommer en stillingsopslag op i løbet af August måned.

9

Høringssvar og evt. anlægsønsker til Budget 2022.

 

10

AULA og udfordringerne for forældrene.

Aula er i opstartsfacen og Børnegården er en pilot institution i forhold til Aula. Skive Kommune udarbejder en PIXIvejledning, som forældrene får i efteråret.

Til info, så kan forældre selv slå nonfikationer til og fra.   

11

Næste møde.

 

12

Mandag d. 6/9 klokken 17.00-20.00

 _________________________________________________________

Bestyrelsesmøde Børnegården Durup

Dato: 13.april 2021

Mødedeltagere:
Christie Vang, Maria Klausen, Helen Sørensen, Jacob Aggerholm, Vinka Dyhrberg, Inge Strøm, Allan Klein og Mette Kardyb

Referent: Maria Klausen

 

Dagsorden:

Referat:

1

Økonomi

Den går som forventet.

2

Personalesituationen pt

Anjas vikariat ophører den 31/7-21. Laura stopper pr. 30/6-21 da hun flytter til Ålborg. Awes er ansat indtil 31/12-21 til at gøre ekstra rent pga. Corona.

3

Covid-19 – Positive og negative konsekvenser i hverdagen.

Der er blevet et bedre gruppeforhold. Flere raske børn pga. højere hygiejne. Savner at være sammen på kryds og tværs både børn og pædagoger.

4

Børnegårdens Jubilæum

Det er desværre aflyst. Vi glæder os til 30års jubilæum.

5

Forældresamarbejde og kommunikation.

Der er altid mulighed for at få en samtale hvis man har behov for det. I de få tilfælde at et barn har glemt en ske, kan der altid lånes en i Børnegården. Børnene kan altid få hjælp til at åbne deres madpakker. Forældrefællesskabet er blevet drøftet.

6

AULA kommunikationsplatform, DayCare og Børnegårdens hjemmeside.

 

Det hele skal gerne samles på AULA på sigt.

7

Gennemgang af renoveringen af værkstedet og udetoilettet.

Det ser super godt ud. Dog påtænker vi at udbedre gulvet med flydespartel. Hvis der er flere penge, kunne vi godt tænke os at lave en større terrasse ude foran værkstedet.  

8

Sommerfest og valg til Bestyrelsen

Vi afventer Corona situationen, der skal vælges en ny til Bestyrelsen i stedet for Helen.   

 

9

Arbejdsaften

Vi afventer Corona situationen

 

 

10

Skive Kommune har udsendt en folder, som vi som borgere opfordres til at uddele til tilflyttere. Vil det være en idé at vedhæfte Børnegårdens folder som tillæg i vores område – og hvordan gør vi der?

 

Vi undlader dette punkt. Vi   henvender os i stedet til borgerforeningen om at vedlægge en folder der kommer med velkomstpakken når man flytter til byen.

11

Det er et tilbagevendende problem at skaffe dyrepassere i weekenderne. Har Bestyrelsen idéer til en løsning.

 

Hvis alle børn i børnegården tager 1 gang om året, så er der ingen problemer.

12

Bestyrelsen skal afgive et høringssvar til høringsbrev vedr. forslag til ny organisering af specialskoleundervisning.

 

Vi skriver et neutralt svar.

Eventuelt

 

 

Vi ser frem til ture ud af huset og kan komme i svømmehallen igen.  

Vi har valgt at give et supplement til frugten om formiddagen i form af brød/knækbrød.

 

 

Bestyrelsesmøde Børnegården Durup

Dato: 16. november 2020

Mødedeltagere:
Christie Vang, Maria Klausen, Helen Sørensen, Jacob Aggerholm Svenningsen, Vinka Dyhrberg Tønnesen, Inge Strøm og Allan Klein Engborg Sørensen

Mette Kardyb

Afbud:

Referent: Maria Klausen

Dagsorden:

Referat:

1

Fællesfoto af Bestyrelsen til hjemmesiden og garderoben.

 

Tjek

2

Filmpræmiere

 

Super

3

Børnegårdens økonomi og Budgetønsker 2021

 

Projektet i værkstedet hvor der skal laves ny facade og toiletter, er sat i gang, men pga. Corona er der forsinkelser.

4

Nyt fra personalegruppen

 • Personalesituationen
 • Aktiviteter den kommende tid

 

Betina er fortsat langtidssygemeldt. Vi forventer ikke at hun kommer tilbage. Anja er ansat i hendes stilling indtil videre.

Der kommer en ny studerende 1 dec. Hun hedder Amanda. Hun skal være i Tulle gruppen.

Julehyggedag er desværre aflyst.

5

Orientering:

 • COVID 19 – Hvordan takles situationen i Skive Kommune og i Børnegården?
 • AULA – ny kommunikationsplatform, for forældre og personale i daginstitutionen
 • Fælles rådgivende Udvalg som Christie er/bliver en del af
 •  

 

Personalet gør det så godt de kan med hensyn til rengøring og pasning af børn.

AULA kommer til jan/feb. I stedet for Daycare.

 

6

Udskiftning af facaden og nyt toilet i værkstedet

 

Er i gang, projektet er i udbud.

7

Rygning ved Børnegårdens område

 

Til orientering er det IKKE tilladt at ryge på børnegårdens område, det gælder også på parkeringspladsen. 

8

Info vedrørende maddage

 

 

 

 

 

9

Præsentation, diskussion og tilføjelser til Minimumsskabelonen – arbejdet med Den styrkede Pædagogiske læreplan

 

Det er gennemgået

10

Børnegårdens 25-års jubilæum den 29. april 2021

 • Gæster og invitationer
 • Underholdning?
 • Servering?

 

Vi booker det underholdning som vi havde gjort inden Corona og ser hvad tiden bringer i det nye år. Vi håber på at det kan gennemføres.

11

Eventuelt

 

 

12

Næste møde

 

1 februar 2021.

 

Bestyrelsesmøde Børnegården Durup

Dato: 25. august 2020

Mødedeltagere:
Christie Vang, Maria Klausen, Helen Sørensen, Jacob Aggerholm Svenningsen, Vinka Dyhrberg Tønnesen, Inge Strøm og Allan Klein Engborg Sørensen

Mette Kardyb

Afbud: Helen Sørensen

Referent: Maria Klausen

Dagsorden:

Referat:

1

Økonomi

 

Økonomien er gennemgået og vi er tilfredse.

2

Børnegårdens Forretningsorden og Skive Kommunes vedtægter

 

3

Nyt fra personalegruppen

 

 

Vi har gennemgået disse og kender nu vores rolle i bestyrelsen.

 

 

Der skal ansættes en ny pædagog på 32 timer snarest muligt. Bettina er sygemeldt på ubestemt tid. Vi forsøger at gøre det så godt vi kan i forhold til Corona.

4

Kursus for Bestyrelser Skole og Dagtilbud 22. september 17:30-20:00

 

 

Vinka og Christie tager med.

5

Ønske om opstart af vuggestueafdeling

 

 

Der florerer et ønske blandt forældrene om vuggestueafdeling i Børnegården. Vi ønsker at være på forkant med et budgetforslag i 2022. 

6

Årskaldende 2020-2021

 

 

Det første ½ år bliver udsendt.

7

Landsby APP

 

 

Under opstart i Durup omegn. Den hedder ”MINLANDSBY 2.0”. Børnegården vil også være en del af den.

8

Udskiftning af facade i Børnegårdens værksted

 

 

Der arbejdes på sagen. Der er givet tilladelse til at gå i gang med projektet.

 

10

Eventuelt

11

Næste Bestyrelsesmøde.

 

 

 

 

 

16. november 2020


 

Bestyrelsesmøde Børnegården Durup

Dato: 8. juni 2020

Mødedeltagere: Chibli Haddad, Maria Klausen, Mette Bilstrup, Helen Sørensen, Dennis Odgaard, Inge Strøm og

Mette Kardyb

Referent: Chibli Haddad

Afbud fra Helle Toft

 

Dagsorden:

Referat:

1

 • Økonomi – Covid-19 økonomi (vikar, rengøring mm.)

-      Først forventet et underskud, men der er kommet flere børn og derfor er vi godt med på budgettet.

-      Der skal undersøges om vi er dækket af evt. hjælpepakker ifm. Ekstraudgifter forbundet med Covid19

2

 • Bestyrelsesvalg, hvad gør vi, når vi ikke må samles?

-      Bestyrelsen og pædagoger skal opfordre forældre til at møde op til bestyrelsesvalg. Da det er meget vigtigt.

-      Bestyrelsesvalg torsdag d. 25-06. kl 16.30

3

 • Jubilæet der blev udsat, hvornår skal vi fejre det?

-      Jubilæet udskydes til Torsdag den 29-04-2021.

4

 • Filmen om Børnegården

 

-      Carsten Mortensen har været ude og filme børnene omkring bålet og på cykel da dette manglede i filmen.

5

 • Budget 2021 – der er økonomimøde mandag den 15. juni 2020, som vi efterfølgende skal give et høringssvar til.

 

-      Det er ikke muligt at komme med budgetforslag grundet covid-19 for 2021.

-      Bestyrelsen skal efterfølgende udforme et høringssvar.

6

 • Kvalitetsrapporten 2020 for Skole, Dagtilbud og Familieafdelingen i Skive Kommune er færdig. I er alle velkommen til at låne et eksemplar af Kvalitetsrapporten til gennemlæsning inden bestyrelsesmødet, hvis I er interesserede.

 

-      Forældre er velkommen til at gå ind og se kvalitetsrapporten 2020 inde på Skive.dk

7

 • Den styrkede pædagogiske læreplan. Afleveringsfristen er udsat til 31.12.2020.

 

-      Personalet er i gang med at udarbejde en minimumsskabelon til at hjælpe dem med at leve op til dagtilbudsloven.

8

 • Der er tilbud om kursus for bestyrelser kl. 17:30-20:00 22. september 2020.05.18

 

-      Info omkring mødet sendes ud til den nye bestyrelse.

9

 • Skive Kommune ændre på måden der holdes Stafetlogsmøder fremadrettet.

 

-      Stafetloggen benyttes mellem daginstitutionen, forældre og skive kommune til at logge tiltag der har til formål at støtte barnet i de udfordringer det måtte stå med.

-      Kommunen er ved at omforme nuværende stafetlog så den fremover bliver bedre til at kortlægge sager hvor der er behov for at hjælpe familier.

10

Næste møde

-      Generalforsamling d. 25-06. kl 16.30.

11

Eventuelt

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde Børnegården Durup

Dato: 20. januar 2020

Mødedeltagere: Chibli Haddad, Helle Toft, Maria Laursen, Mette Bilstrup, Helen Sørensen, Dennis Odgaard, Inge Strøm og

Mette Kardyb

Referent: Helle Toft

 

Dagsorden:

Referat:

1

Ansættelsesudvalg

 • Vælge hvordan forretningsgangen skal være for deltagelse ved ansættelser.
 • Hvem deltager fra forældrebestyrelsen og hvem fra personalegruppen?

Punkt fra sidste møde

Vi har lavet en aftale om hvilken procedure der er når der skal holdes ansættelsessamtaler. Formanden skal med som udgangspunkt med mindre denne er forhindret så finder han en løsning.

2

Økonomi:

Resultat 2019 og forventninger 2020

Gennemgået. Regnskabet ser fint ud, vi går ud af 2019 med et overskud.

3

Chibli referere fra mødet den 14. januar 2020 i Det Rådgivende Udvalg.

Chibli lavede et kort referat om formålet og opbygningen af det rådgivende udvalg.

4

Personalenyt

Martin paw elev har sidste dag på fredag. Pernille kommer tilbage fra barsel til april.

5

Aktiviteter og emner, der præger Børnegårdens hverdag

Vi anbefaler en video: U tube søg på den styrkede læreplan kort fortalt til forældre.

6

Jubilæum 1. maj 2020 – Planlægning af dagen.

Vi har planlagt yderligere til denne dag og vi opfordrer alle til at holde denne dag fri i kalenderen. Det bliver en dejlig dag med gode oplevelser og fejring af børnegårdens 25 år jubilæum. Om formiddagen inviteres skolen og dagplejen. Og om eftermiddagen starter festen kl. 13 og slutter kl. 16. Der vil være lidt godt til ganen samt festlige indslag.

7

Eventuel kontakt til forældre og lokalsamfundet via Facebook.

Vi får lavet en Forældre facebook gruppe som skal bruges til god information, sociale arrangementer, til at minde hinanden om de ting der kommer på daycare. Børnegården er ikke en del af denne gruppe. Alt information fra børnegården fortsætter som nu.

8

Frugtordning – evaluering af ordningen, som er sponseret af Durup Sparekasse Fond.

Vi har været glade for frugtordningen. Vi vil ansøge sparekassefonden igen om penge til endnu et år med frugtordning.

9

Invitation til Børne- og Familieudvalget.

Vi vil invitere børne og familieudvalget til en kop kaffe og en rundvisning i børnegården.

10

Næste møde.

23 marts kl.17-20

 

11

Eventuelt:

 

 

Bestyrelsesmøde Børnegården Durup

Dato:4. november 2019

Mødedeltagere: Chibli Haddad, Helle Toft, Maria Laursen, Mette Bilstrup, Helen Sørensen, Dennis Odgaard, Inge Strøm og

Mette Kardyb

Referent: Helle Toft

 

Dagsorden:

Referat:

1

Økonomien:

Balance og eventuelle tiltag

 

Økonomien er gennemgået. Det ser positivt ud.

2

Personalesituationen i Børnegården:

 • Nyansættelse af pædagog
 • Studerende i den kommende tid
 • Vikarer

 

Allan er blevet fastansat.

Solvej er fortsat vikar og går ind for Pernilles barsel. Betina stopper desværre som vikar fordi hun skal tilbage som dagplejer. 1 december kommer der pædagogstuderende frem til 31 maj Marie Føns Dissing, skal være hos krummerne

Martin Vasegård Nielsen som er PAU elev og han er hos tullerne, han begyndte 24 oktober frem til 24 januar.

3

Aktiviteter og tiltag den kommende tid.

 

Basserne er i gang med kulturspiren hvor de blandt andet har tegnet dyr.

Inge og Mette er på kursus for at få fokus på den styrkede pædagogiske læreplan.

4

Hvordan kan vi som bestyrelse hjælpe til at styrke fællesskabet i lokalområdet? (punktet kan evt. omformuleres på mødet)

 

Vi opfordrer forældrene til at lave legeaftaler på kryds og tværs, prøv noget nyt.

5

Lokal Kvalitetsrapport:

 • Gennemgang af rapporten
 • Tilføjelse af kommentarer fra Bestyrelsen.

 

Rapporten er gennemgået

6

Ansættelsesudvalg:

 • Vælge hvordan forretningsgangen skal være for deltagelse ved ansættelser.
 • Hvem deltager fra Forældrebestyrelsen og hvem fra personalegruppen?

 

Punktet gemmes til næste møde

7

Information om ”Det Fælles Rådgivende Udvalg”

 

Dokument udleveret til bestyrelsen.

8

Jubilæet 1. maj 2020

 

Vi har talt om igen hvad dagen skal gå med.

9

Næste møde

 

Møde mandag d. 20 Januar 2020

Eventuelt

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bestyrelsesmøde Børnegården Durup

Mandag den 12. august 2019

Mødedeltagere: Chibli Haddad, Maria Laursen, Helle Toft, Mette Bilstrup, Helen Sørensen, Inge Strøm, Dennis Odgaard og Mette Kardyb.

Referent: Helle Toft

 

Dagsorden

Referat

1

Forretningsorden gennemgås og tavserklæringen underskrives

 

 

Vi har alle underskrevet tavshedspligt.

2

Økonomien i august

 

 

Vi gennemgår på alle møder budgettet som det ser ud i pågældende kvartal og hvordan regnskabet ser ud på hele året.

 

3

Kvalitetsrapport 2019

Forældrebestyrelsen inddrages med deres perspektiv. Rapporten afleveres november 2019

 

 

Vi er blevet præsenteret for dette og personalet begynder at arbejde med punkterne.

Bestyrelsens kommentarer tilføjes før aflevering.

4

Nyt fra personalegruppen

Ansatte

Kurser

Børneaktiviteter

 

Bettina er tilbage på fuld tid. Vi bruger Betina Gjørup som vikar. Mange af personalet skal på flere relevante kurser.

Arbejdsaften torsdag d. 5 september kl.16- ca. kl. 20. Vi opfordrer alle forældre til at støtte op. Det giver et godt fællesskab.

 

5

Kommende forældremøde – forslag til emner

 

 

Forældremøde torsdag d. 3 oktober Kl.19 til kl. 21

6

Filmen – økonomi og indhold

 

 

Der arbejdes videre med projektet.

7

Børnegårdens jubilæum 1. maj 2020

 

 

 

Vi er i tænkeboks, hvordan vi vil fejre børnegårdens 25 års jubilæum.

8

Børns kost før de fylder 3 år. Børnegården er blevet gjort opmærksomme på, at enkelte madvarer ikke bør serveres til børn under 3 år.

 

Der er lavet en forespørgsel til ledende sundhedsplejerske hvordan vi i børnegården skal forholde os til hvad børn må spise eller ikke må spise.

 

9

Dato for næste bestyrelsesmøde

 

 

Mandag d. 4 november

 

Eventuelt

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________

 

 

Bestyrelsesmøde i Børnegården Durup

Mandag den 20. maj kl. 17:00

Til stede ved mødet:

Rasmus Jensen, Maria Laursen, Helle Toft, Mette Bilstrup, Steffan Søgaard, Inge Strøm og Mette Kardyb

Afbud fra Dennis Odgaard.

Referent: Maria Laursen

 

Dagsorden:

Referat:

1

Økonomi

 

Gennemgået, ser fornuftigt ud. Der er bruges ekstra på personaletimer.

2

Referat fra Skive Kommunes Budgetorienteringsmøde

 

Gennemgået. Der skal laves et høringssvar på nogle af de punkter der vedrører børnegården.

3

Personalenyt

 

Allan Klein er ansat pr. 1 juni i barselsvikariat for Pernille. Betina Gjørup er inde som vikar. Solvej fortsætter med mange timer indtil december.

4

Aktiviteter og arrangementer

 

Kulturspiren fortsætter. Børnenes grundlovsdag, temaet er forskellighed. Sommerfest og besøgsdag.

5

Evaluering af arbejdsaften

 

Det var en fantastisk dag og kanon opbakning. Der var virkelig effektivitet. Stor ros til alle.

6

Forslag til årsplan

 

Vi har gennemgået årsplanen.

7

Sommerfesten og valg til Børnegårdens Forældrebestyrelse

 

Forældrebestyrelse: Rasmus går ud og Stefan er på valg. Det vil sige at der skal to nye ind i bestyrelsen.

Vi glæder os til sommerfesten og krummernes optræden.

8

Eventuelt

 

Vi opfordrer ved spørgsmål, tvivl eller om børnene trives, til at forældre kommer og får en snak med personalet. Personalet har altid tid til en snak eller et møde. Gensidig kommunikation er det ultimative mål.

9

Næste møde

 

Bliver aftalt med de nye bestyrelsesmedlemmer efter valget til sommerfesten.

 

 

Forældrebestyrelsesmøde i Børnegården 25. marts 2019

Til stede: Helle Toft, Rasmus Jensen, Mette Bilstrup, Maria Laursen

Dennis Odgaard, Inge Strøm og Mette Kardyb

Referent: Maria Laursen

Dagsorden:

 

Referat:

 1. Økonomi- og børnetal.

 

Økonomien er gennemgået og det ser fint ud. Vi får 3-5 ekstra børn, som vi ikke har regnet med.

 

 1. Dagtilbudsloven.

Vi gennemgik Den Sammenhængende Børnepolitik i Skive Kommune og Den Styrkende Pædagogiske Læreplan som børnegården så småt er begyndt at arbejde med.  

 

 1. Personalesituationen

-          og nyt fra personalet.

Betina er så små i gang igen. Pernille er fastansat og skal på barsel til juni. Der kommer en pædagogstuderene i 1. praktik, der hedder Susanne fra den 1. april og 6 uger frem.

Vi påtænker at lave en reklamefilm om Børnegården. Vi har kontakt med en professionel filmproducent. Børnenes Grundlovsdag er den 4. juni. De ældste børn skal lave et produkt som de skal aflevere til Skives borgmester. Temaet er ”Forskelligheder”.

Kulturspiren fortsætter på onsdag sammen med Basserne.

Vi vil søge trygfonden om en hjerterstarter.    

   

 1. Frugtordning i Børnegården.

Vi får frugt fra 1. april og 1 år frem. Durup sparekasseforening har sponsoreret. Dog er det med undtagelse i skolefridage.

 

 1. Arbejdsaften.

Vi håber på så mange så muligt. Der bliver tilmelding da vi serverer pizza til aftensmad. Det bliver fra kl. 16-19.  

 

 1. Sommerfest/ bestyrelsesvalg 23. maj 2019.

Vi holder sommerfest (”farvelfest”) Der er valg til bestyrelsen.

 1. Fællespasning i sommerferie og jul.

 

Der er fællespasning i Oddense i år.

 1. Foreløbig status på ønsket om en vuggestueafdeling i Børnegården.

 

Børnegården har budget ønske om vuggestueuddeling. Det er lagt op til politikerne og vi venter i spænding på beslutningen.

 1. Budgetmøde Skive kommune d. 9 maj 2019

 

Mette og Rasmus tager til mødet.

 1. Evt.

 

 

 1. Næste Bestyrelsesmøde

20. maj kl. 17:00

 

Bestyrelsesmøde i Børnegården mandag den 14. januar 2019

Rasmus Jensen, Steffan Søgaard, Mette Bilstrup, Maria Laursen,

Dennis Odgaard, Inge Strøm, Mette Kardyb og referent Helle Toft

 

 

1 Børnegårdens Økonomi.

 

Vi har endnu ikke fået det endelige regnskab på 2018 men det ser ud til at der kommer et lille overskud til slut.

2 Personalesituationen.

 

Betina er fortsat sygemeldt men har det godt. Solveig dækker alle Betinas timer. Emilie er ansat som medhjælper fordi vi ikke har fået studerende.

3 Gennemgang af Børnegårdens aktiviteter og arrangementer i foråret og sommeren.

(Her er der desværre sammenfald med Durup Skoles arrangementer)

 

Vi har rettet til i kalenderen. Og der bliver sendt nyt ud inden længe.

4 Handleplan for it.

 

Vi har gennemgået børnegårdens handleplan it og digitale teknologier.

5 Den endelige afslutning på legepladsprojektet.

 

Vi får inden længe ny låge ind til børnegården. Container pladsen bliver flyttet om mod Åstedvej.

6 Forslag om ansøgning om midler fra Skive Kommunes legepladspulje 2019 til køb af ny (bål)hytte.

 

Der bliver søgt om midler til bålhytte og nye borde bænke sæt.

7 Problemer med biler, der står i tomgang på parkeringspladsen.

 

Vi opfordrer til at I slukker bilerne så de ikke står i tomgang.

8 Kan man få adgang til toilettet, når man er dyrepasser?

 

Der vil blive lavet så man kan komme ind på toilettet ved værkstedet når man er dyrepasser.

9 Kan der etableres frugtordning med Brugsen, så glemt frugt undgås.

 

Vi som bestyrelse ansøger sparekassefonden om en frugtordning tilsvarende det der på Durup skole.

10 Der efterlyses mere info, når der er arrangeret ture.

 

Vi opfordrer til at der bliver kigget på kalenderen. Der er også billeder af kalenderen på Daycare. Det er taget til efterretning at blive bedre til at give info om ture.

11 Dato for næste bestyrelsesmøde

 

Mandag d. 25 Marts kl. 17.00

Eventuelt

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde i Børnegården Durup mandag den 8. september 2018

Deltagere ved mødet:

Rasmus Jensen, Steffan Søgaard, Mette Bilstrup, Maria Laursen, Helle Toft,

Dennis Odgaard, Inge Strøm og Mette Kardyb

 

 

1 Økonomi

 

Økonomi gennemgået

 

2 Personalesituation

 

 

Betina er langtidssygemeldt og derfor er der søgt en 32 timers pædagog stilling. Fra 1 november

Ny pædagog studerende kommer 1 december

Ny Pauv elev kommer 24 oktober

 

3 Evaluering af forældremødet

 

Ok fremmøde til forældremødet. Vi debatterer hvordan vi bedre kan nå ud til jer forældre og få større tilmelding i bedre tid. Vi som bestyrelse syntes det er super at vi deles op i grupper.

 

4 Rengøring

 

Der er planlagt en ugentlig rengøring af køleskabe. Der har været ekstra fokus på rengøring og der er nu tilknyttet dygtige folk.

Vi opfordrer til at I husker at tømme skabe og rum om fredagen. Det er en stor hjælp at jeres børns ting er sat på plads hver dag ved afhentning.

 

5 Arbejdsaften i Børnegården

 

Vi har valgt at forsøge med to arbejdsaftener om året.

Torsdag d. 11 April og i August (dato kommer senere)

 

6 Svømning

 

Børnegården har gode erfaringer med at svømning er om mandagen.

 

7 Modtagelse af nye børn i Børnegården

 

Børnegården skal modtage nye børn så godt som overhovedet muligt. Der har været nogle tilfælde hvor nogle forældre har syntes det har været en svær overgang fra dagpleje til børnehave. Vi har haft en god snak om problematikker og hvad vi kan gøre både som forældre og personale for at blive bedre til denne overgang. Forældrene er altid velkomne til at ringe og høre hvordan det går med barnet.

 

8 Fri adgang til madpakker

 

Børnene har fri adgang til madpakken. Til frokost sidder alle samlet og spiser. Hvis der er spørgsmål til denne ordning er I velkomne til at spørge. Ellers kan der ringes til sundhedsplejersken.

 

9 Årsplan

 

Vi har gennemgået årsplanen. Torsdag d. 23 Maj er der sommerfest (tidligere farvelfest)

 

10 Stillingtagen til etablering af frokostordning

 

Vi har i bestyrelsen besluttet at der ikke skal være en fælles frokostordning i Børnegården. Der skal tages stilling til det hvert andet år i bestyrelsen.

 

11 Dato for næste bestyrelsesmøde

 

14/1- 2019 Kl. 17-20

 

12 Eventuelt

 

Der kommer et telefonnummer på hoveddøren i tilfælde at I møder en lukket dør om morgenen (Hvis der evt. er nogen der sover over)

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde i Børnegården Durup tirsdag den 3. juli 2018

 1. Konstituering. Formand blev Rasmus Jensen, næstformand Stefan Sørensen og referent Helle Toft Christensen.
 2. Budget orienteringsmøde ved Skive Kommune. Vi skal som bestyrelse sende et høringssvar tilbage på nogle punkter som kan vedrøre vores børnehave.
 3. Budget for børnegården gennemgået.
 4. Evaluering af farvelfesten: Vi omdøber farvelfesten til sommerfest for festen vedrører alle børn i børnehaven.
 5. Arbejdsaften: Torsdag 23 August.
 6. Forældremøde: Onsdag 19 September.
 7. Fælles forældremøde sammen med skolen.
 8. 1 November Halloween i Durup.
 9. Julehygge 1 December.
 10. Næste bestyrelses møde: 8 Oktober kl. 17.00
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bestyrelsesmøde i Børnegården Durup den 14. maj 2018 kl. 17:00

 

 

Børnegårdens Bestyrelse:

Martin Dalgaard, Helle Toft, Mette Bilstrup, Carina Metner, Steffan Søgaard

 

Inge Strøm, Dennis Odgaard og Mette Kardyb

 

Dagsorden:

Referat:

1

Økonomi

Økonomien er fornuftig. Personalegruppen har vurderet at det ikke er nødvendigt at servere mælk til frokost. Så nu fremover bliver det kun serveret til morgenmaden.

2

Indvielse af legepladsen

Fredag d. 25 Maj Kl. 15-17. Der kommer en invitation. Kæmpe indvielsesfest.

3

Kvalitetsrapport

Gennemgået

4

Farvelfesten 14. juni 2018

med bestyrelsesvalg

Vi starter på scenen kl. 16.30 og efterfølgende holder vi bestyrelsesvalg. Vi opfordrer alle forældre til at komme med ovenpå til dette lille korte møde. (kortere end det plejer at være) Der er personale til at passe børnene.

5

Budgetorienteringsmøde.

Samme dag som vores farvelfest. Så vi kan desværre ikke deltage heri.

6

Ged, der kan finde på at stange               

Den er blevet afsat og bliver afhentet inden længe.

7

Legetøjsdag i Børnegården.

Vi opfordrer forældrene til at tage beslutning om børnene må tage legetøj med i børnehaven. Personalet ser ingen problematikker med at der medtages legetøj. Det er selvfølgelig på eget ansvar at legetøjet kommer med hjem igen.

 

 

8

Fordeling af personalet efter sommerferien: Betina og en studerende får tullerne. Heidi og Dennis får basserne. Inge og Mette får krummerne.

 

Der er stadig nogen som holder i tomgang på parkeringspladsen. Vær venlig at slukke bilen.

 

Pas på naboerne. Der er ca. 200 kørsler hver dag til og fra børnehaven. Sænk farten på Præstelund og Åstedvej.

 

En meget vigtig ting er at I tjekker jeres børn ind og ud på skærmen. Sig godmorgen og farvel til en voksen.

 

 

 

Bestyrelsesmøde i Børnegården Durup den 12. marts 2018 kl. 17:30

 

 

Børnegårdens Bestyrelse:

Martin Dalgaard, Helle Toft, Mette Bilstrup, Carina Metner,

Inge Strøm, Dennis Odgaard og Mette Kardyb

Afbud fra Steffan Søgaard

 

Dagsorden:

Referat:

1

Økonomi

Økonomien ser fornuftigt ud. Der er stadig et ok børnetal.

2

Legeplads Projekt.

Der er godt gang i planlægningen. Det er en spændende proces og vi glæder os til at det bliver skudt i gang. Det vil gå i gang fra foråret.

3 TOPI og stafetlogs

 

Redskaber omkring børnene. Der gør det overskueligt for alle parter. Redskaber til tidligere indsatser for at nå børnene tidligere hvis der er udfordringer. Kan finde oplysninger herom på skive kommunes hjemmeside.

4 Evaluering af forældremødet.

 

Fælles mødet med skolen syntes vi som bestyrelse var en god oplevelse og vi vil gerne forsætte fremadrettet med det. Men vi vil også holde fast i at have det årlige forældremøde hvor der bliver forskellige temaer der rører sig i børnegården. Det vil blive efterår hvor fællesmødet med skolen bliver i foråret.

5 Forår og sommer i børnegården.

 

D. 26 April bliver bedsteforældredag omdøbt til besøgsdag.

14 Juni farvelfest.

Der bliver en indvielsesfest for den nye legeplads og vi udmelder en dato snarest.

6 Næste bestyrelsesmøde.

                                                                

14 Maj kl. 17.00

 

 

 

Dagsorden til JULE-bestyrelsesmødet i Børnegården den 13. december 2017 kl. 17:00

 

Martin Dalgaard, Staffan Sørensen, Helle Toft, Mette Bilstrup, Carina Metner, Dennis Odgaard,

Inge Strøm og Mette Kardyb

 

Børnegårdens økonomi:

 

 

 

 

Budgettet ser fornuftigt ud i år Men børnetallet er kraftigt faldende og det er er der opmærksomhed på.

Børnetal de kommende år:

 

 

 

Kraftigt faldende.   56,5 i år 2017 og i 2018 44,6 Vi opfordrer til at folk får meldt deres børn ind så tidligt som muligt.

 

Projekt legeplads:

 

 

 

Projektet er skudt i gang. Sparekassefonden har bevilget os 100000 til projektet.

Evaluering af

-       Forældremødet

-       Julehyggedagen

 

 

Forældremødet: Gode oplevelser og godt feedback fra forældre og fra personalet.

Julehyggedag var en virkelig positiv dag og folk hyggede sig.

God opbakning til begge dage.

 

 

Virksomhedsplan 2017

-       indsatsområder

 

 

Der bliver udarbejdet en virksomhedsplan som tager udgangspunkt i de seks læreplanstemaer. Her i huset tages der udgangspunkt i sproget.

Børneaktiviteter den kommende tid:

-       Jul i børnegården

-       Førstehjælp

 

 

Nisser, juleoptræden og julehygge. Julefrokosten gik bare rigtig godt. D. 20 december er der fakkeloptog op til plejehjemmet og så skal de op i kirken.

I januar skal krummerne på førstehjælpskursus.

Info fra personalet

 

- Samarbejde med Durup Skole

- Studerende i huset

- praktik

 

Der afholdes møder med skolen.

Johnny er her frem til slut januar. Secilie er her frem til slut maj.

 

Der vil i marts komme et par af de gamle studerende tilbage til børnegården for at skrive opgaver.

Kristina er i praktik her i en måned.

 

 

 

Skoleudsættelse. Det er forældrene der må ansøge om skoleudsættelse.

 

Vi opfordrer forældrene til at slukke biler på parkeringspladsen. Og ikke mindst køre roligt til og fra Børnegården. Der færdes mange børn omkring børnehaven.

 

 

Næste bestyrelsesmøde:

 

5. marts 2018 kl.17

 

 

Dagsorden til Bestyrelsesmødet i Børnegården den 20. september 2017 kl. 17:00

 

Martin Dalgaard, Staffan Sørensen, Helle Toft, Mette Bilstrup, Carina Metner, Dennis Odgaard,

Inge Strøm og Mette Kardyb

 

Økonomi:

 

Gennemgået det balancerer i budgettet

Projekt legeplads:

(Vi skal overveje gode argumenter til ansøgningen om fondsmidler fra Durup Sparekassefond)

 

Tidshorisont: 15 November er ansøgningsfristen til at søge ved Sparekassefonden.

Forældrearrangementer den kommende tid

Forældremøde 5. oktober

Forældresamtaler

Julehyggedag den 2 December.

 

Vi opfordrer alle til at deltage til forældremødet d. 5 Oktober for det bliver en super spændende aften. Det er en præsentation af nogle helt nye tiltag. Det er om børnegådens hverdag og helt nede på jorden arrangement.

 

Forældresamtaler i løbet af November. Forældre bliver indkaldt

 

Julehygge 2 december

Børneaktiviteter den kommende tid:

- Rent Liv

- ATIB

- Hele oktober Sund Måned

- Fælles uge Krummerne og 0. klasse

- Halloween i Durup

- Jul i Durup Kirken

 

 

Rent liv er blevet afholdt 20 September. Fantastiske oplevelser og gode historier. Temaet var mad.

 

ATIB er aktiviteter i børnehøjde. Lærende lege i motorikken. Kommer til at foregå Torsdag d. 21 September.

 

Sund måned hele Oktober: Fokus på madpakker og motion og vi håber på at få forældrene til at støtte op om det.

 

26 Oktober motorikdag. Det foregår med dagplejen i hallen og som tradition er skal der spises boller i karry.

 

26 Oktober Haloween i Durup med fakkeloptog som sidste år.

 

20 December sammen med skolen optog og kirkebesøg.

 

 

 

Personalesituation

 

Lone kommer desværre ikke tilbage, da hun er sygemeldt på ubestemt tid. Der vil blive søgt en ny pædagog.

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde i Børnegården Durup den 3. juli 2017 kl. 17:00

 

Børnegårdens Bestyrelse:

Martin Dalgaard, Steffan Søgaard, Helle Toft, Mette Bilstrup, Carina Metner,

Inge Strøm, Dennis Odgaard og Mette Kardyb

 

Dagsorden:

Referat:

1

Gennemgang af

Børnegårdens Forretningsorden og Styrelsesvedtægter

 

Forretningsorden er godkendt.

2

Børnegårdens økonomi 2. kvartal 2017

 

Økonomien for 2 kvartal 2017 er gennemgået.

 

3

Durup Skoles høringssvar ang. fremtidige besparelser på

Skole – og Dagtilbudsområdet fra 2020

 

Det er et flot hørings svar som Durup skole har udarbejdet til børne og familie udvalget i Skive kommune.

4

Evaluering af Farvelfesten

 

Dygtige børn som var stolte og glade.

Vi ændrer start tidspunktet med forestillingen til kl. 16.30

Vi opfordrer forældrene til at deltage i generalforsamlingen.

Vi gennemgik proceduren ved selve valget af bestyrelsen.

5

Årsplan 2017-2018

 • Forældremøder
 • Børnearrangementer
 • Fællesarrangementer

 

Husk at se beskeder på Daycare og få svaret hvis det er krævet.

Ugeplanen som hænger over skærmen tages et billede af og bliver sat på daycare.

Vær opmærksom på ændringer på ugeplanen. Spørg som ny forælder hvis I er i tvivl om hvordan I får overblik over aktiviteter.

Vi snakkede om forældre/fælles møder hvilket indhold denne aften skal have.

Husk arbejdsaften d. 24 August

 

6

Renovering af Børnegårdens legeplads                                                                     

Ideer til hvordan en ny legeplads kunne se ud i hele børnegården vil vi gerne have. Evt. billeder så det bliver visuelt. Vi starter efter sommerferien med dette projekt.

7

Nyt fra personalegruppen

                                                                

Rasmus er stoppet nu.

Personalet hjælper hinanden på kryds og tværs med grupperne.

8

Sundhed i Durup – Et projekt for hele byen

 

Sundhedsevent 13 August i Durup

9

Eventuelt

 

Drøftet bekymringer omkring bortførelse af børn. Sagen i Århus. Bekymringer omkring hegnet ud til vejen, om det er højt nok. Personale er OBS. Bevist om ikke at skræmme børnene.

 

10

Næste møde

D. 20 September. Kl. 17

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde i Børnegården Durup den 6. maj 2017 kl. 17:00

 

 

 

1

Børnegårdens økonomi 1. kvartal 2017

 

 

 

Økonomien ser fornuftig ud og stabilt børnetal.

 

2

Nyt fra personalegruppe

Kurser

                                                                  Studerende

                                                                  Personalesituation

 

 

-Pernille, vores pædagogstuderende slutter pr. 31.05, hvorefter en ”ny” Pernille kommer i huset, også pædagogstuderende. Rasmus er i en tidsbegrænset stilling, og stopper den 30.06.

- Hele personalegruppen har været på 1. hjælps kursus. Så har Inge, Dennis, Heidi, Bettina og Lone været på Læringsuge, som hovedsageligt bestod af læringsudveksling med andre institutioner.

 

3

Referat af drøftelserne vedrørende

Ledelsesstrukturen i område 4

(Glyngøre, Oddense, Roslev og Durup)

 

 

Børnegården og Durup Skole indgår i netværksledelse sammen, som der blev lagt op til, og vi fik igennem.

 

4

Sundhed i Durup – Et nyt projekt for hele byen

 

 

Projektet skydes i gang med et stort fælles arrangement efter sommerferien.

 

5

De inkluderende børne- og forældrefællesskaber

 

 

Vi planlægger et fælles arrangement omkring emnet senere på året.

 

6

Renovering af Børnegårdens legeplads                                                                   

 

Er stadig i opstartsfasen.

7

Frokostordning

Følg linket og se mulighederne I Skive Kommune

https://www.skive.dk/borger/boern-unge-og-familier/boernepasning/frokost-og-madordning/

 

Vi har undersøgt sagen, og bestyrelsen har ret til at beslutte, hvorvidt der skal være en frokostordning eller ej. Det er vedtaget, at vi ikke ønsker frokostordning. Dels pga. prisen (450 kr/mdr) men også da det er personalets opfattelse, at alle børn generelt har en god madpakke med hjemmefra. Se linket for yderligere information.  

 

8

Næste bestyrelsesmøde

 

 

Til Farvelfesten den 8. juni kl. 17.00 vil der efter forestillingen være valg til bestyrelse. Festen fortsætter derefter med mad og hygge. Invitation kommer snart.

9

Eventuelt

 

 

 

Bestyrelsesmøde i Børnegården Durup den 6. februar 2017

 

 

Dagsorden

Referat

1

Besigtigelse af det kommende depotrum.

Bestyrelsen har set depotrummet, og synes resultatet er flot. Personalet glæder sig til at tage det i brug.

2

Evaluering af:

Forældremødet oktober 2016 og forslag til                          emne til næste forældremøde.

   Julehyggedagen i november 2016.

 

Vi havde et rigtigt godt forældremøde omkring børns seksualitet i oktober. Vi har drøftet mulige emner til næste forældremøde, det bliver meldt ud senere.

Julehyggedagen i 2017 bliver den 2. december. Sæt kryds i kalenderen allerede nu.

3

Årsplan 2017-sommer 2018

 

 

Årsplan er gennemgået med rettelser. Skolen får en kopi, så vi forsøger IKKE at ramme sammen med skolearrangementer. Den vil være at finde online under daycare i nær fremtid.

4

Referater fra aktuelle møder: Ledelsesstrukturmødet i lokalområde 4 Martin, Inge og Mette deltog.

 

Gennemgået.

5

Samarbejdet med Durup Skole.

 

 

Vi ønsker om mere samarbejde i fremtiden. Det kunne f.eks. være flere fælles arrangementer men også mulighed for andet samarbejde.

6

Økonomi.

 

Gennemgået.

7

 

 

Betina Sørensen er fra i morgen den 7.2. ny tilkaldevikar i Børnegården. Ud over Betina har vi fortsat Solveig. Rasmus er i huset til sommer.

8

Hvordan gives de bedste og mest præcise informationer og opslag til forældrene?

 

Vi holder fast i ugeplanen, som den altid har været. Information vil fremover stadig komme på mail (HUSK at opdatere mailadresse/telefonnummer i daycare’s stamdata).

9

Madordning (forespørgsel fra forældremødet).

 

 

Punktet kommer med på næste bestyrelsesmøde, de det er ret omfattende og kræver yderligere indhentning af informationer omkring gangen i det.

10

Trafikchikaner på Præstelund. Trafiktælling

 

 

Der vil fra Kommunens side blive lavet trafiktælling for at vurdere, om der evt. skal laves chikane på vejen. Der bliver kørt ALT for stærkt på vores lille ”villavej” til børnehaven.

11

   Rusmiddelpolitikken i Børnegården   Durup

 

 

Vi har gennemgået retningslinjerne i børnehavens rusmiddelpolitik. Har du spørgsmål eller er du som forældre i tvivl, så bedes du rette henvendelse til personalet. Personalet er forpligtet til at reagere.

12

 

 

Vi opfordrer til et STORT god morgen – på din vej!

 

Vi oplever desværre, at lånetøj IKKE altid bliver afleveret tilbage. Det medfører ind imellem, at der ikke er lånetøj til rådighed. Husk ekstra tøj i tasken!

 

 

Bestyrelsesmøde

Onsdag den 22. juni 2016 kl. 17:00

 

Dagsorden

 

Referat

 

Høring vedrørende ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet.

 

Hvor er vi på nuværende tidspunkt.

 

Forberede møde med Lotte Junker tirsdag den 9. august kl.17.00

 

 

Vi har gennemgået høringssvaret og ser frem til mødet med Lotte Junker efter sommerferien. Vi har forberedt nogle stærke argumenter for at bibeholde Børnegården i den ånd og form, som den drives i nu. Vi vil gerne, at den fortsætter under dagtilbudsloven.

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrive tavshedserklæring.

 

Er underskrevet

 

 

Gennemgang af styrelsesvedtægt, aftale om økonomiskdecentralisering, forretningsorden for Børnegården Durup.

 

Gennemgået.

Personalet skal huske, at virksomhedsplanen skal ind på Børnegårdens hjemmeside.

 

 

 

Personalesituationen

 

 

Vi har ikke modtaget pædagogstuderende i perioden 1/6 – 30/11.

Dennis er nu uddannet som pædagog. Stort tillykke!

Bettina holder orlov i 3 mdr. fra den 1. oktober. Ejners sidste dag er den 9/9.

Vi forventer at ledelsessituationen bliver afklaret med udgangen af august måned.

 

 

 

Eventuelt

 

Vi vil gerne opfordre alle forældre til at hilse på hinanden her i Børnegården, da vi mener det har en positiv indvirkning på børnenes opfattelse af hvordan man møder hinanden og respekterer hinanden J

 

 

 

Næste møde.

 

 

 

Tirsdag den 9. august kl. 17.00

 

 

Bestyrelsesmøde

Onsdag den 18. maj 2016 kl. 17:00

 

Dagsorden

 

Referat

 

Høring vedrørende ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet.

 

Hvor er vi på nuværende tidspunkt.

 

 

 

Vi har lavet et høringssvar sammen med Durup Skole, som er blevet indsendt og bliver behandlet i Børne- og Familieudvalget efter den 30.06.16.

Lige nu afventer vi.

 

Orientering vedrørende personale.

 

 

 

Lone er lige så stille i gang igen.

Karin har opsagt sit job pr. 30.06.16

Line, Tatiana og Charlotte stopper i maj mdr.

I juni mdr. er Dennis færdiguddannet pædagog.

Maria Primdahl, starter sin 2. praktik pr. 01.06.16 og skal være i Børnegården til 30.11.16.

 

 

5 års sprogvurdering

 

 

Alle 5-årige i Skive Kommune skal sprogvurderes, det bliver ved med at være Inge og Lone, der står for det.

 

 

Økonomi

 

 

 

Økonomien ser fornuftig ud.

 

Farvelfest torsdag den 9. juni.

 

 

Vi glæder os alle til farvelfesten og indbydelser er sendt ud.

Vi håber at se ALLE børn og deres forældre og søskende.

Den nuværende bestyrelse opfordrer alle forældre til at deltage i valgmødet og dermed have indflydelse på, hvem der bliver valgt til bestyrelsen.

 

Så deltag, selvom du ikke selv ønsker at blive valgt.

 

 

Eventuelt

 

 

Som udgangspunkt er det besluttet i Skive Kommune, at man ikke må ryge på Børnegårdens matrikel, det indbefatter også parkeringspladsen.

 

Desuden opfordrer bestyrelsen til at HUSKE at slukke for bilen, når du holder på parkeringspladsen.

 

HUSK DU ER ROLLEMODEL FOR DIT BARN!!

 

 

 

Næste møde.

 

 

 

Ikke fastlagt endnu.

 

 

 

Bestyrelsesmøde

Torsdag den 3. marts 2016 kl. 17:00

 

Dagsorden

 

Referat

 

Høring vedrørende ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet. Svar skal sendes inden den 29. marts

 

Børne- og Familieudvalgets beslutning er medsendt.

 

Se udvalgets præcisering hvor det fremgår at lokalområde 4: Børnegården Durup og Roslev Børnehave skal indgå i drøftelser med folkeskolerne om fælles bæredygtige lokale løsninger.

 

 

Sammen med skoleleder Inga Emborg udformes et høringssvar, der indsendes den 29. marts.

 

Orientering vedrørende personale.

Børnegrupper pr. 15. marts.

 

Lone er lige så stille startet op igen den 1. marts, og så har vi flere studerende i løbet af foråret. Ejner går på pension den 30.09.16.

Børnegrupper: 22 basser starter i værkstedet.

16 drager

11 trolde

14 krummer

 

 

Sandwich

 

Mmmmmmm

 

Bedsteforældredag torsdag den 21. april.

 

 

Helt som det plejer med 2 timers hygge fra 13 – 15 med bedsteforældrene.

 

Info skærm på Børnegården så forældre kan se hvad der er af arrangementer i lokalområdet.

.

Samme princip som andre steder i byen, så man kan se, hvad der sker lokalt og forsøge at undgå flere arrangementer samme aften.

 

 

 

Personalet skal deltage på Fri For Mobberi kursus sammen med skolen og børnehaven Valhalla.

I sommerferien er der fælles pasning i uge 29 og 30 for Oddense, Roslev og Durup i Oddense Børnehave.

Børnegården har valgt at prioritere at købe økologisk af de produkter, der går mest af, som rugbrød, mel, havregryn og mælk.

 

 

Næste møde.

 

 

Onsdag den 18. maj kl. 17.00.

 

Bestyrelsesmøde

Torsdag den 26. november 2015 kl. 17:00

 

Dagsorden

 

 

Økonomi/børnetal

 

Økonomien ser fornuftig ud og børnetallet er nogenlunde det samme.

Orientering:

Sprogvurdering af 5 årige

PS modellen

Naturprojekt.

Emneuge affald Krummerne og 0.klasse.

December i Børnegården

 

Vi laver løbende sprogvurdering af de 5-årige, der vurderes at have brug for det.

Plus Skive Modellen er et nyt redskab i Skive Kommune, hvor man vil sætte hurtig og massivt ind med hjælp i de familier, der har brug for det. Durup området vil først komme med i ordningen senere.

Naturprojektet er på standby indtil forår, fordi vi nu koncentrerer os om den hyggelige juletid. Mette fortæller, det har været en rigtig god emneuge med Krummerne, hvor de også har været på udflugt til Kåstrup.

December er = hygge i Børnegården. Den 27.nov. tager vi til Brokholm og sædvanen tro har vi julehygge dagen før 1. søndag i advent, i år den 28. nov. Den 11. dec. tager vi i teater i Glyngøre.

Den 15. dec. har vi julefrokost, den 16. kommer Skraldebang og så afslutter vi med fakkeloptog, sammen med skolen, den 18. dec.

Der vil desuden næsten hver dag i december være juleteater på scenen, efter frokost.

 

Evaluering af forældremødet i Børnegården og i Roslev

 

Vi havde et hyggeligt forældremøde i Børnegården med nogle gode diskussioner ved bordene. Foredraget i Roslev med Rune Strøm var rigtig rigtig godt.

4

Foreløbig årsplan for 2016

Farvelfest, arbejdsaften, julehygge

 

Bedsteforældredag torsdag den 21. april, (dagen før Bededag).

Farvelfest torsdag den 9. juni, (den 2. torsdag i juni). Arbejdsaften torsdag den 8. september (den 2. torsdag i september).

Julehygge den 26. november (dagen før 1. søndag i advent)

 

Orientering vedr. personale

 

Tatiana og Charlotte er pædagogstuderende fra VIA og starter 1. dec. og er her frem til 31. maj. Simone er PAU elev (pædagogisk assistent elev) og er her frem til den 1. maj. Både Ejner og Lone er stadig sygemeldt.

Forberedelse til fremlæggelse af høringssvar ang. ledelsesstrukturen

Fælles Bestyrelsesmøde med Roslev Børnehave 6. januar kl. 17:00 i Roslev.

 

 

Vi skal til møde i Roslev den 6. januar og efterfølgende til møde i Salling Hallerne den 14. januar.

Evaluering af Årsmødet

 

Vi venter på tilbagemelding fra Forvaltningen.

Eventuelt

 

 

Næste møde.

 

 

 

Publiceret 07-09-2021