Bestyrelsesmøde Børnegården Durup

Mandag den 12. august 2019

Mødedeltagere: Chibli Haddad, Maria Laursen, Helle Toft, Mette Bilstrup, Helen Sørensen, Inge Strøm, Dennis Odgaard og Mette Kardyb.

Referent: Helle Toft

 

Dagsorden

Referat

1

Forretningsorden gennemgås og tavserklæringen underskrives

 

 

Vi har alle underskrevet tavshedspligt.

2

Økonomien i august

 

 

Vi gennemgår på alle møder budgettet som det ser ud i pågældende kvartal og hvordan regnskabet ser ud på hele året.

 

3

Kvalitetsrapport 2019

Forældrebestyrelsen inddrages med deres perspektiv. Rapporten afleveres november 2019

 

 

Vi er blevet præsenteret for dette og personalet begynder at arbejde med punkterne.

Bestyrelsens kommentarer tilføjes før aflevering.

4

Nyt fra personalegruppen

Ansatte

Kurser

Børneaktiviteter

 

Bettina er tilbage på fuld tid. Vi bruger Betina Gjørup som vikar. Mange af personalet skal på flere relevante kurser.

Arbejdsaften torsdag d. 5 september kl.16- ca. kl. 20. Vi opfordrer alle forældre til at støtte op. Det giver et godt fællesskab.

 

5

Kommende forældremøde – forslag til emner

 

 

Forældremøde torsdag d. 3 oktober Kl.19 til kl. 21

6

Filmen – økonomi og indhold

 

 

Der arbejdes videre med projektet.

7

Børnegårdens jubilæum 1. maj 2020

 

 

 

Vi er i tænkeboks, hvordan vi vil fejre børnegårdens 25 års jubilæum.

8

Børns kost før de fylder 3 år. Børnegården er blevet gjort opmærksomme på, at enkelte madvarer ikke bør serveres til børn under 3 år.

 

Der er lavet en forespørgsel til ledende sundhedsplejerske hvordan vi i børnegården skal forholde os til hvad børn må spise eller ikke må spise.

 

9

Dato for næste bestyrelsesmøde

 

 

Mandag d. 4 november

 

Eventuelt

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Forældrebestyrelsen

 

Forældrerepræsentanter 2019 - 2020

Formand

 

 Chipli Klee Haddad

 valgt 2019 

 

 

 

Jeanine og

Juliets far

 

 Næstformand 

 Mette Bilstrup

 valgt 2018

 

 Signes mor

 Referent

 

 Helle Toft

 valgt 2018

 

   Emils mor
 Medlem

 Maria Laursen

 valgt 2018

 

 Morten, Kristian og

 Lærkes mor

 
 Medlem

 

Helen Sørensen

 valgt 2019

 

 

 Mollie og

 Marius' mor

 1. suppleant

 

 Christie Vang

 valgt for et år

   Julies mor
 2. suppleant

 

 Vinka Tønnesen

 Dalsgaard

 valgt for et år

   Anes mor
 

 

   

 

 

Personalerepræsentanter:

 

Pædagog         

 

 Inge Strøm

 valgt 2018     

   
 

 

 

   

 Pædagog

 

 Dennis Odgaard

 valgt 2019

   
 Leder  Mette Kardyb    
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiceret 13-08-2019