Når I vælger at overlade jeres kæreste eje – jeres barn - hos os på Børnegården, så ved vi, at det er jer, der kender barnet bedst og I er personalets vigtigste samarbejdspartnere.

Vi er opmærksomme på, at alle børn trives og har det godt i Børnegården. Det er vigtigt at vi fortæller hinanden, hvad der går godt og hvad der evt. går mindre godt. At vi snakker sammen, er åbne og ærlige, så vi i fællesskab sikre, at jeres barn trives i hverdagen på Børnegården. - Med stor respekt for, at barnet er jeres.

I bliver inviteret til forældresamtale én gange om året - i november. Der udover er der ALTID tid til en samtale, hvis der er brug for det. 

Publiceret 12-03-2020