Har været tilknyttet Børnegården i adskillige år. Nu ansat som fast vikar.

Før har jobbet bl.a. været dagplejer i 13 år Sallingsund Kommune og som hjælper i ældrecenter.

Har mand - Torben, to sønner Thomas og Daniel og et barnebarn.

Publiceret 15-10-2019